Niye Turan TV?

Turgut ER

Çünkü, dünyanın neresinde bir Türk varsa O'na hitap edecek, dilde, adet ananede, gelenek ve göreneklerde, çağdaş demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti içinde yaşamaya, birlikte yaşamanın gerçekleşmesine yardım edecek bir televziyon olacağı kanatindeyim.

Çünkü, Tiranlıklardan kurtulup çağın gereği olan yaşamayı özendiren bir TV olacağı kanaatindeyim.

Yoksa, 300 milyonluk Türk dünyasının bir devlet olmasını amaçlayan değil.

Amaç,  Türklerin milli sorunlarının çözümünde birlik; örneğin Karabağ sorunu, PKK sorunu, terör sorunu, Uygurlara uygulanan barbarlık, Kırım Türkleri'nin ve Kafkaslar'daki, Volga-Don boylarındaki, Orta Asya'daki Türk topluluklarının bağımsızlıkları sorunu ve bunlara uygulanan asimile ve her tür baskıların sonlandırılmasının mücadelesine yardımcı ve destek olmalıdır.

25 yıldır bağımsızlıklarını kazanmış Türk Cumhuriyetleri hala totaliter rejimler içinde yaşamaktadır. Çağdaş demokrasinin gereği olan çok müesseseli devlet olmaktan uzaktalar. Birer tiranın gaddar, gayri insani ve çağın gerisindeki sistemlerin uygulandığı ilkel bir şekilde idare edilmekteler.

Turan TV, yayınlarında Türk dünyasının içinde bulunduğu bu sistemlerin, uygulamaların terk edilerek Türk milletinin layık olduğu çağdaş yaşama çatmasında yayın yapacağı inancındayım.

Bu vesileyle Turan TV'nin kuruluşunun Türk dünyasına hayırlı olmasını diliyorum.Facebook sayfamızı beğenin, takipte kalın...
Yorumlar