Milli güvenlik teraneleri

Qanimat ZAHİD

İlham Aliyev'in övündüğü açıklamalar ve verimli iç politika

Çok garip durum oluştu. Güney Kafkasya'nın en güçlü devleti ilan edilen Azerbaycan'ın dış politika stratejisi, neredeyse "Eurovision" şarkı yarışmasından bağımlı duruma düştü. 

Resmi propaganda raporları ifade ediyor ki, dünya yıkılsa, "Eurovision" nakaratlarının kaderi tehlikeye düşse de Azerbaycan milli güvenliğinden taviz verilmeyecek.

Azerbaycan'ın milli güvenliği neyi elde tutuyormuş?

İnsanları siyasi motiflerle hapse atmayı, ülkede tek partili sistemi yaratıp siyasi otoriterizmi takviye, enayi "milli düşünce" çağrıları arkasında yolsuzluğu derinleştirmeyi, rüşvetkarlığı devlet yönetim politikasına dönüştürmeyi...

Nağme diplomasisi

Bu yaramazlıklar milli güvenliğin Haydarizm postulatları ile katılaştıran anlayış düzlemidir. Bu düzlemde ise oldukça ironik olaylar yaşanıyor. 

Devlet tamamen ve tamamen bir şarkı yarışmasının etkisi altına düştü. Büyük bakanlar, güç yapıları, petrokimya sanayisi, başkentin ekonomik çalışmalarının rehberi, inşaat şirketleri, ülkenin en büyük mafyaları bu şarkı yarışmasının organizatörleri arasında. İlham Aliyev bizzat bunun inşasını kontrol ederek rehberlik yapıyor. 

Şarkı yarışmasının düzenlendiği gün, hatta Savunma Bakanlığı da harekete alınarak milli güvenliğimizin bu parlak ve alabezeli sağlanmasının muhafazasına celp edileceği kesin. 

Şimdi Azerbaycan sadece bundan ibarettir. Avrupa gençlerinin bir bölümünü ilgilendiren, cep telefonlarının kulaklıklarından akıtılacak bir yıllık müzik soluğu, Azerbaycan hükumetini devlet adına tüm cefalara katlanmaya, hatta devlet adına reketle ve soygunculukla meşgul olmaya ikna etti.

Haydarist aristokratyanın konforu için!

Henüz 2003 yılında ülke medyası şöyle bir haber yaydı ki, Bakü'nün merkezi Elit bölge ilan edilecek, burada yaşayan sıradan vatandaşlar taşınacak, şehrin merkezi sadece Haydarizm aristokratlarının yaşam ve iş merkezine dönüşecek. 

O zaman "Azadlıq"ın da yayınladığı bu habere dudak büzenler, bunu kasıtlı şayiâ olarak niteleyenler olmuştu. 

İlham Aliyev iktidarda katılaştıkca, bağımsız basının özel kaynaklardan aldığı bu bilginin doğruluğunu onaylamaya başladı. Büyük petrol paraları ve devletin karnında suç çeteleşmesi yaratmak, hesabına yüklü miktarda mal ve sınırsız zor sahibi olan gayri siyasi bu grup, Azerbaycan'ı benimseme işlemlerinin bir sonraki aşamasına ayak koymaya başladı. Ülkenin bütün arazisini tekelciler aracılığıyla tam idari ve ekonomik kontrol altına almakla birlikte, Bakü'de vatandaşların yerleşim planını da kendi isteklerine uydurmaya başladı. Adamlar ne yiyecek, ne ile geçinecek, hangi hayati öncelikleri olacak, ne söyleyecek ve neye temâşâ edecek gibi en özel haklar da mafyanın ticaret tekelleşmesinin çıkarlarına uygun hazırlanır.

Şimdi "Eurovision" şarkı yarışması adı ile insanların ev-barkını tarumar etmek de, aslında 10 yıl önce planlanan bu müthiş ve kereste işlemin icrasıdır. 2006 yılında "Azadlıq" gazetesi zorla, Bakü polisinin tüm personelinin celp edilmesi ile kendi ofisinden çıkarılınca eski KGB subayı, şimdiki "aristokrat" lardan biri olan Mahmud Məmmədquliyev yabancı gazetecilere bu vahşeti şöyle anlatmıştı: "Şehrin merkezinde bulunan bu pahalı binadan onlar çok verimsiz biçimde isitfade ediyor"..

Şimdi o yerde mafyanın paraları hesaplanıyor ve bu, "çok verimli" dir.

Şimdi Haydarist aristokratlar başkent sakinlerini çok verimsiz şekilde yaşadıkları merkezi araziden tamamen uzaklaştırmak azmindedirler. Planın önemli bölümü yürütüldü ve bu dalga Azerbaycan'ın stratejik güvenliğinin teminatlarından biri olan "Eurovision" şarkı yarışması için ilan edildi.

O, kimi korkutmak istiyor?

Ama "Eurovision", tabii ki, bahanedir, çok başarılı, yerine düşmüş bir yaramaz bahane. Bundan sonraki aşamada ise Bakü'nün esaslı şekilde yeniden kurulmasını zorunlu kılan daha felaketli bir plan gelir: Ilham Aliyev Azerbaycan'da olimpiyat yapılmasını istiyor. Bu, daha büyük işgalçılık işlemi, daha müthiş yolsuzluk planı demektir!

Aslında, Ilham Aliyev'in gururla ifade ettiği tüm başarıların ya altında ya da üstünde yolsuzluk dayanmıyor mu? Bakın, devlet başkanının son zamanlar neye göreyse sanki askeri açıklamaları dünya kamuoyuna veya Ermenilere tehdit gibi göz tutulurdu mu? Artık ironi ve gülüş hedefi olmaktan başka hiçbir şeyi içermeyen "gerekirse" beyanatlarının, "bizim askeri bütçemiz Ermenistan'ın devlet bütçesinden fazladır" gururunun arkasında vatanseverlik söylemi mi duruyordu? Elbette, yok. Bu askeri bütçe akademisyen Ziya Bünyadovun, general Rail Rzayevin katledilmesi gibi sesli gürültülü ve ne kadar batırılmış sessiz gürültüsüz cinayetlerin kaynağıdır. Bu, yolsuzluktur. Ilham Aliyev sülale servetinin azametinin artırılmasıdır ve Azerbaycan'ın savaş ve muharebe kabiliyetinin arttırılmasına hiçbir alakası yoktur. "Gerekirse" gibi demogog açıklamalar aynı zamanda Azerbaycan toplumunun gözünü korkutmak içindir. Başkentin idari ve askeri zeminini artırmak, insanları mafyanın istediği ve talep ettiği gibi yaşamaya zorlamak, onları "Eurovision" gibi stratejik milli sorunların teranelerin altında ezmek!

"Xaniman harap ..."

Şimdi milli STK sistemimiz de idari barbarlığına cephesi sırasında safını tutuyor. "Eurovision" un kutsal adım seslerine halel getiren bütün sesleri millete ihanet, devlet aleyhine faaliyet gibi değerlendiren gürültülü vatansever açıklamalar ülkemizin bilgi mekanını istila etmektedir. "Eurovision" un mukaddesatın halel getirmek olmaz. Bu tür olaylar büyük kazanç kaynağıdır ya. Bu gürültülü tedbir için bütçeden ayrılan ve halen can çekerek varlığını sürdüren seyrek yerel girişimcilere, Rusya'da veya başka ülkelerde kendi ticaretini kurabilen Azerbaycanlılar'dan, yerel oligarkların aşiret bayrakları altında Aliyev'e biat ederek çalışmakta olan memurlardan toplanan malzeme çok kutsal banka hesaplarını doldurmaktadır.

Bu günlerde siyaset bilimci Zafer Quliyev, Facebook'ta zengin diktatörlerin listesini yaymışdı. Bu listede bizim devlet başkanının adı yoktu ve bu, beni hayal kırıklığına uğrattı. Meğer bizim diktatör Muammer Kadafi'den, Hüsnü Mübarek'ten, Zeynel Abidin'den eksik midir?? "Eurovision" da, olimpiyat maceraları da bu eksik listeleri tamamlamak için zaruridir.Facebook sayfamızı beğenin, takipte kalın...
Yorumlar