Ayı idareciliği

Qanimat ZAHİD

Bir yıl önce bir eşek yönetimi de olmuştu, hatırlar mısınız? Şamahı'da...

Quba kaynaştı. Çok acayip bir sebepten dolayı. Valisi ağzının kordonunu iyi çekemeden bilmeden Qubalılara hakaret ettiğine göre, bölge halkı sokaklara aktı ve sosyal haysiyetinin müdafaası kendi işini gördü. Ülkenin haber siteleri ve süreli basın olayın tüm teferruatını ülke kamuoyuna çekti. Sebep yalnız bu mudur ki, icra başçısı ağzına sahiplik eyleye bilmiyor? Inandırıcı değil. Gerçi, kişilerin haysiyeti ile bu şekilde oynamak çok korkulu ve tabii ki, terbiyesiz iştir. Ama Quba olaylarının kökü Quba bölgesinde olduğu kadar tüm ülke topraklarında aranmalıdır.

Ama gelin, Quba olaylarının merkezine düşen bu sefih ifadenin sahibinin resmi biyogrofisine bakalım:

"Baybelan" dan çıkan kadro

"Habibov Rauf Hayrullah oğlu

1 Nisan 1965 yılında Lenkeran şehrinde doğdu.

Çalışma faaliyetine 1982 yılından Karadağ inşaat malzemeleri fabrikasında amelelikle başladı.

1990 yılında İnşaat ve Mühendisler Enstitüsünü bitirmiştir. 1989 yılında TQQ-376-da inşaat ustası, 1990 yılından Bakü İnşaat yapılar Fabrikasında inşaat ustası, 1991 yılından «Güneş» küçük müessesesinin müdürü, 1993 yılından «Bağımsız Baybelan» müəssitsəsinin (bu kelime İcra hakimiyetinin rsmi sitesinde işte bu şekilde de yazar: "müəssitsə") Müdür Yardımcılığı görevlerinde çalıştı.

1996 yılından TQQ-781'de iş icracısı, 1999 yılından 1 sayılı IM-nin baş mühendisi olarak çalıştı.

2007 yılı 1 Ekim tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti Başkanı'nın kararnameyi ile Quba İli Kaymakamlığı başçısı tayin edildi. "

İcra Başkanlığı görevini sürdüren olana kadar en büyük görevi iş icracısı, "prorab" oldu. Herhangi bir "Baybelan" da director Yardımcısı görevi de bu prorablıqdan önceki makamdır. "Baybelan" dan başlanan kariyer dün sona erdi.

Ama burada Baybelanlık bir iş de yoktur.

Satrap (Vali)

Mesele idarede. Bu yönetim Quba'da sosyal partlayışı yatıştırmak için oraya Ulaştırma Bakanı'nı memur ediyor, o da oraya gidip halkın önüne çıkıyor ve kalabalıktan icra başkanının yerine özür istiyor. Neden? Ulaştırma Bakanı kimdir ki, kitlesel protesto olayınının karşısına çıkıyor?

Cevap Azerbaycan gerçekliğinin basit bir izahındadır: Ziya Memmedov Quba ilçesi kuratorudur. Daha doğrusu, Quba ilçesinden sorumlu halife. Quba ve birkaç başka rayon-Ucar, Göyçay, Zerdab, .. gibi rayonlar Ziya Memmedov'un müstesna iş çıkarları dahilindedir. Ziya Memmedov bu rayonlar üzere satrapdır. Buna uygun olarak elli türlü terim bulabilirsiniz, fark etmez. Ziya Memmedov oligarklardan biridir. Ziya Memmedov Azerbaycan kaynaklarının ve tüm faydalı kaynaklarının istismarının sülale yönetiminin çıkarlarına uygun şekilde düzenlenmesi üzere hakkı tanınan, vekil edilen 5-6 kişiden biridir. Ziya Məmmədov'un Quba'ya gönderilmesinin, orada nüfustan özür dilemesinin hiçbir yasal, anayasal, idari esası yoktur. Ziya Memmədov'un Quba'ya gönderilmesi Azerbaycan'ın canişinlər aracılığıyla kontrol edilmesinin doğrudan ve resmi tasdikidir.

Padişah karşısında borç

"Baybelan" lı kadro Qubalıları tahkir edip, payını aldı. Ama Qubalıların sokaklara çıkmasının başlıca ve temel sebebi bu değildir. Bu, "Baybelan" yıllardır insan yerine konmayan, yaşamak hakkı üzerinde akla gelmeyen yasadışı engeller konulan halkın sabrını taşıran damlalardan biridir. "Baybelan" lı kişi de kendisine ait olan sözleri tesadüfen demedi. Bu cümleden ve daha yukarı kabillerden olan memurlardan olanların hepsi böyle hesap ediyor ki, nüfus onların tabi olmalarına verilmiş sömürü nesnesi ve halkla istedikleri gibi davranmak onların padişahtan kaynaklanan haklarıdır. Önemli olan halkın refahı değil, padişahın aile bütçesine dahil olan bac-haracın zamanında verilmesidir. Quba'da ve başka bölgelerde yerleştirilen memurlar da halkı vecə almamak gibi bir güvencenin memurlarıdır. Vecə almalı olduklarını onlar çok iyi tanıyorlar. Onlar devlet memurları değildir.

Onlar devlet memuru değildir, saltanat kargalarıdır.

Ben onları "devlet memurları" saymıyorum ve adlandırmıyorum. Yalnızca ona göre yok ki, Azerbaycan'da devlet kendisinin pek çok nitelikleri üzerinden yok edildi. Hatta bayrağı şöyle veya tersine konur, ya da renkleri kısa ediliyor. Azerbaycan saltanatlıktır. Bir sülalenin saltanatı. Bu sülale de şimdi iç çekişmeleri aşamasına ayak koyup ve sülale çevresindeki kavgalar Azerbaycan'da giden iç siyasi çarpışmaları canavarlaştırıyor. Burada devlet gasp edilip ve saltanata dönüşmüştür. Yoksa, Ziya Memmədov'un Quba'da ne ölümü var? Ben Ziya Memmədov'un orada bir takım konaklarının olduğunu biliyorum. Orada halihazırda padişahın da 17 hektarlık bir malikanesi var. Baybelanlı icra başkanının da 4 katlı bir villası, ki, Qubalılar ona ateşe verip yaktılar. Bu baybelan 2007 yılında oraya basçı konulup ve artık ateş vurulası 4 katlı bir konakın sahibidir. Buna "devlet memuru" denmez ki!

Şimdiki icra başlarının mutlaka çoğunluğunun biyogrofisine bakın. Bu "baybelan" ların çoğunluğu "bağımsız küçük müəssitsə" direktörleri olarak halihazırda yolsuzluk piramidinin zahmetkeş karıncaları olarak memur seviyesine getirildi ve onların üzerine talamak, tekeli almak, bac-haraç toplamak ve yukarı iletme yükümlülüğü konuldu. Mutlak çoğunluğu da rüşvet vererek bu mertebeye çıktı. Kime vermişler? Olabilir ki, bana...

Azerbaycan'da insan faktörü istenilen "Baybelan" dan aşağıda yerleştirildi

Ahali bunların umurunda değil. Qubalılar yıllardır becerdikleri elmayı piyasaya çıkarıp sata bilmiyor, çektikleri çileyi kalp ağrısı ile parazitlere, cücülere yem ediyorlar. Pazar daha büyük böceklerin inhisarındadır. Tüm diğer bölgelerde de böyledir. Adamlar yaşayamazlar. Çünkü herkes devlet adlandırılan bir zor oluşumun ipoteğindedir. Bu esaretten kurtulmak için herkes her zaman hak ödemelidir. Ama bu esaret hayatı bitmiyor. Herkes yasaların kendisine ait ettiği imtiyazları satın almaya mecbur edildi. Qubalılar şimdi herhangi bir "bağımsız baybelan" ın diliyle tahkir edilmedi ki? Qubalılar da, Haçmazlılar da, Göyçaylılar da (tesadüfen Ziya Memmədov'un bölgeleri listeleniyor), Şamahılılar da (eşek heykelini bir daha hatırlayın), Gedebeyliler de, Nahçıvanlılar da, .. "baybelan" ların aracılığıyla yıllardır, tahkir ediliyorlar. Azerbaycan'da insan faktörü Başkan'dan, onun bütün ashabından, onlara ait olan eşyalardan sonra son değer skalasında resmileştiriliyor. Dün Qubalılara sokaklara döken bu üzücü ve nihayetsiz görünen sürecin komplikasyonu. Yoksa, herhangi baybelanın bir sözü ile insanların sokaklara akışa bileceğini rahatça tasavvur etmeyin. Bıçağın kemiğe direndiği anlar oluyor. Bu anlar uzandığında ise insanlar sokaklardan yığışmıyor, tanrının insana bahşettiği hakların yerini alacağına dair her türlü güvenceyi elde edene orada kalıyorlar.

Mafya Quba'ya mühimmat ile giriyor

Dün Quba'ya zırhlı askeri araç gönderenler de sosyal gazabın bu delisov mantığını iyi bilirler. Ve öyle dün gelen bilgide belirtildiği gibi, icra başkanı olan "Baybelan" lının evi yakıldığı gibi Ziya Memmədov'un oradaki villasını korumak için silahlı muhafaza ordusu tayin edildi. Mühimmat ise oraya daha çok, Cumhurbaşkanı'nın malikanesini korumak için gönderildi. Birden, Allah göstermesin, .. her şey olabilir diye.

Neden "Ayı idareciliği"?

Hiçbir şey. Hiçbir sebep yoktur. Azerbaycan'daki yönetim nasıl adlandırmak olur ki? Quba'ya Ziya Memmədov'un gönderilmesi ile bu yazının başlığı arasında hiçbir bağlılık yoktur. Gerçi, birçokları herhangi başka şeyleri hatırlayabilir bilirler.Facebook sayfamızı beğenin, takipte kalın...
Yorumlar