Dış politikada duyguya yer yoktur!..

Burak AŞIKOĞLU

Dış Politik kararlar, duygulara-mezheplere ve değişken rüzgarlara dayanarak alınamaz; gerçeklere ve milli çıkarlara dayalı olarak alınır!

-Kendimizde olan özellikleri, yok; olmayanları, var göstermek dış politikada işe yaramaz!

- Dış politikada orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirmemiz ve bunların içinden en uygun taktiklerin de uygulanması gerekmektedir!

- Dış Politika, birilerinin şahsına hizmet etmemelidir! Herkes den fikir alınmalıdır! Toplumun tüm kesimiyle mutabakat gereklidir !

- Dış politikalarımız sayesinde sempati, sevgi ve güven kazanmak gerekir! Bu da taraf olmakla değil arabulucu olmakla mümkün olabilir !

- Milli çıkarlara uygun hareket etmek, taklitten uzak durmak etkilenmemek; etkilemek gerekmektedir.

- Dış Politikamızın tüm Dünyayı kapsadığını hiçbir boyutunun ihmal edilmemesi gerekmektedir!

- Birleştirici olmak, ayrıştırmamak gerekir. Mezhep siyaseti yapılmamalıdır !

- Türkiye'nin çok boyutlu dış politikasının sözde değil, özde uygulanması gerekir.

-Türkiye'nin etkinliğini ve saygınlığını olumsuz etkileyenlere karşı net bir tavır ortaya konmalıdır.

-Etkin politika için başka ülkelerle mutlak ittifak kurmaya gerek yoktur. Batı özentiliğinden derhal vazgeçmek gerekmektedir. (Türkiye,  Arapların sorunlarının çözümünde önemli aktör gibi gözükmektedir.Bu görüntüyü Türkiye "ben Batılı bir devletim"  imajını yaratmak için yani batıya kendini beğendirmek için yapmaktadır. Akp hükümeti ulusal çıkarı batı ittifakı içinde yer almakta görmektedir. Bu durum da onları kuklalaştırmıştır.Türkiye, Orta Doğu'ya;, ABD/Batı/NATO perspektifinden, yani Batı merkezli bakmaktadır. Türkiye, Ankara merkezli bakmalıdır ! Batılı müttefikler Türkiye için ne zaman dürüst bir ortaklık göstermişlerdir! Türkiye dış politikada acilen bir eksen değişikliğine gitmelidir! Bu da umarsız  politikacılarla değil dürüst devlet adamlarıyla mümkündür. Yani bir hükümet değişikliği şarttır. Milletimizin kaderini yine milletimiz değiştirecektir.)

-Aktif ve tutarlı politikalarla dünya gündeminde yer almak  bunu da iyi yetişmiş diplomatlarla sağlamak gerekmektedir.

Sonuç olarak, yanlış kurgulandığını düşündüğüm Ortadoğu politikamızın, dünyadaki ve bölgemizdeki değişen şartlar çerçevesinde, gerçekler ve çıkarlarımız doğrultusunda yeniden yapılandırılmasını bir ihtiyaç olarak görüyorum. Bunu yaparken göz önünde bulundurulması gereken en önemli hususun duygular olduğuna dikkat çekmek isterim.  Duygular, insanlara ve toplumlara aittir.Bir kurum olarak devletin böyle bir özelliğinin bulunmadığını bilmemiz ve devlet yöneticilerinin politik kararlarını buna göre almaları gerektiğine de işaret etmek istiyorum.Facebook sayfamızı beğenin, takipte kalın...
Yorumlar