Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları Kırgızistan'ın Başkenti Bişkek'te gerçekleşti

Uluslararası Sempozyumu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yapıldı. 11 ülkeden çok sayıda bilim insanı ve uzmanın katıldığı sempozyuma Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi evsahipliği yaptı. Sempozyuma Türkiye'den, Avrasya Kültür ve Spor İş Birliği Derneği Genel Başkanı Ahmet Tüzün de katılarak, bir bildiri sundu.Uluslararası Sempozyumu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yapıldı. 11 ülkeden çok sayıda bilim insanı ve uzmanın katıldığı sempozyuma Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi evsahipliği yaptı. Sempozyuma Türkiye'den, Avrasya Kültür ve Spor İş Birliği Derneği Genel Başkanı Ahmet Tüzün de katılarak, bir bildiri sundu.

Kurultay

Kırgızistan'da Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları gerçekleşti

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Balcı, açılışta yaptığı konuşmada, geleneksel Türk sporlarının son yıllarda büyük ivme kazandığını kaydederek, "Kırgızistan, Dünya Göçebe Oyunları'na (World Nomad Games) ikinci defa evsahipliği yaptı. İlkini 19 ülke katılırken, bu defa 62 ülke iştirak etti. Bu durum da, dünyada geleneksel sporlara ilginin ne kadar arttığını gösteriyor. Türk milleti tarihten bu güne geleneksel sporlarda daima önde olmuştur. Biz de üniversite olarak bu gelişmelere destek veriyoruz.  Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu'nu üniversitemizde ikinci defa yapıyoruz. Ayrıca, geleneksel Türk sporları alanında üniversitemiz bünyesinde bir enstitü açmak için çalışmalara başlamış bulunuyoruz" dedi.

Sempozyumun açılış oturumunda konuşan Avrasya Kültür ve Spor İş Birliği Derneği Genel Başkanı Ahmet Tüzün, geleneksel Türk sporlarını tarihi derinlikleri ve kültürel zenginlikleriyle birlikte ele aldıklarını ifade ederek şunları söyledi: 
"Türk Cumhuriyetlerinin (Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan) bağımsızlıklarına kavuşmalarından sonra, son 25 yılda geleneksel sporlarımız Türk Dünyasında daha çok gündeme gelmeye ve daha geniş yer edinmeye başladı. Bütün Avrasya coğrafyasını etkisine alan bu sürecin sonunda Kırgızistan'da 1. ve 2. Dünya Göçebe Oyunları yapıldı.  Gelinen noktada, bu alanda romantizmden realizme geçiş dönemine girmiş bulunuyoruz. Şartları buna göre değerlendirerek, yapılması gerekenleri ana başlıklar halinde şöyle sıralayabiliriz: 

Tarihi süreçte Türk uygarlığının kültürel unsurlarından birini teşkil eden geleneksel Türk sporları oyunlarını toplu bir şekilde ortaya koyabilmek... Oyunların tarihi gelişimini takip edebilmek... Spor oyunlarıyla ilgili etraflı araştırmaların yapılmasını sağlamak... Bu oyunların tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarını etraflı bir şekilde incelemek... Geleneksel spor oyunlarının dünyaya doğru şekilde yayılmasını ve gelişmesini sağlamak... Bu spor oyunlarının tarihi miras olarak korunmasını ve tanınmasını sağlamak... Bu faaliyetlerle, Türk halkları arasında işbirliğini sağlamak ve kardeşliği geliştirmek... 

TARİHTEN GELECEĞE

Türkler, tarih sahnesine çıktıkları andan itibaren sportmen kimlikleriyle kendilerini göstermişlerdir. Onlar gibi ok atanı, onlar gibi kılıç kullananı, onlar gibi ata bineni görülmemiştir. Milattan önceki dönemlerde Türkler, kendi geliştirdikleri özel yazıları ve anıtlarıyla, uygar geçmişlerini anlatan eserler bırakmışlardır. Aynı dönemlerde Türklerin hayatında atın büyük önemi olduğu, erkeklerin ve kadınların ata hükmeden usta biniciler olmalarının yanısıra, çocukların da çok küçük yaşta at eğitimine başladığı bilinmektedir. Hunlar'da, Uygurlar'da, Göktürkler'de, Avarlar'da  spor ileri seviyedeydi.  Selçuklular'da, Harzemşahlar'da, Hindistan Türk Devletlerinde, Altınordu'da, Memlükler'de, Osmanlılar'da güçlü spor teşkilatları ve etkili spor faaliyetleri vardı. Okçuluk, güreş, atlı sporlar, cirit ve çevgen (bugünkü modern adıyla polo) Türklerin yaptığı belli başlı spor dalları arasındaydı. Türk halklarının geleneksel sporları, günümüzde, eski ihtişamına yaraşır bir gelişme içindedir. Türk memleketlerinde bu sporlara ilginin ne kadar yüksek seviyede olduğu ve büyük kitleler tarafından ne derece sevildiği, çok açık bir şekilde görülüyor. 

Facebook sayfamızı beğenin, takipte kalın...

Yorumlar