Misak-ı Millinin Dünyaya İlanı olan Erzurum Kongresi'nin 100. Yıl dönümü

1919 yılı Kurtuluş Mücadelesi'nde Türk milletinin istiklali ve istikbali adına önemli adımların atılıp, kurtuluş ve ebedi bağımsızlık yolunda temel prensiplerin belirlendiği Erzurum Kongresinin 100. yıl dönümü.

Kurultay

Erzurum Kongresinin 100. Yılı

MİLLİ MÜCADELENİN ÖNEMLİ SAFHASI

Büyük Türk Milletinin milli kaygı ve çalışmalarıyla, 23 Temmuz-7 Ağustos  1919 tarihleri arasında Erzurum'da toplanarak, milli mücadelenin büyük kararlılığını ''Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz'' olarak dünyaya duyuran Erzurum Kongresi'nin 100. Yıl dönümü. 


Erzurum Kongresi ilk kez 23 Temmuz 1919 yılında Erzurum'da toplanmıştır.
Kurtuluş Mücadelesi'nde istiklal ve istikbal adına önemli adımların ve temel prensiplerin belirleneceği bu kongre 2 hafta sürmüştür.


İŞGAL ALTINDAKİ 5 İLİN ULUSAL BAĞIMSIZLIK KARARI
Kongre, düşman işgali altındaki 5 ili; Trabzon, Erzurum, Sivas, Bitlis ve Van'dan gelen ilden 62 delege katılmıyla gerçekleşmiş olup ilk kez ulusal bağımsızlığın koşulsuz olarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.


KONGRE BAŞKANI MUSTAFA KEMAL
Kongreyi geçici başkan olarak Erzurum delegelerinden Hoca Raif Efendi açmış; yoklamanın ardından yapılan oylamada Mustafa Kemal Paşa kongre başkanlığına getirilmiştir. 


ERZURUM KONGRESİ KARARLARININ ÖNEMİ
Erzurum Kongresi, toplanış şekli bölgesel olmasının yanı sıra, alınan kararları ile genel ve milli bir kongredir.
''Milli sınırlar" ifadesi  ve vatanın bütünlüğü, bölünmezliği ilk kez vurgulandı.


Bağımsızlığın önemine vurgu yapılarak manda ve himaye reddedilerek ilk kez ulusal bağımsızlığın koşulsuz olarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.


İlk kez milli sınırlardan bahsedilmiş ve Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalandığı anda Türk vatanı olan topraklarının parçalanamayacağı açıklanmıştır.


İlk defa geçici bir hükümetin kurulacağından bahsedilmiştir.


Erzurum Kongresi Sivas kongresine bir ön hazırlık çalışması niteliğindedir.


İlk kez başkanlığını Mustafa Kemal'in yaptığı dokuz kişilik bir Temsil Heyeti oluşturuldu. Bu Temsil Heyeti bir hükümet gibi görev yapacaktır. (Temsil Heyeti'nin görevi TBMM'nin açılmasına kadar devam edecektir.)


Erzurum Kongresinin bir önemi de Batı Anadolu'da Yunan kuvvetlerine karşı mücadele eden Kuva-yi Milliye üzerinde büyük moral etkisi yaptı.


Erzurum Kongresi Mustafa Kemal'in sivil olarak görev aldığı ilk yerdir. 


Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin var olmasında ve Milli Mücadele ruhunun Anadolu'ya taşınmasında en önemli mihenk taşlarından biri olan Erzurum Kongresi'nin maddeleri:
1 - Millî sınırlar içinde bulunan vatan parçaları bir bütündür. Birbirinden ayrılamaz (Bildiri, madde 6; Tüzük madde 3'ün açıklaması: Tüzük ve bildiri'nin l'inci maddeleri lûtfen okunup incelensin...)
2 - Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı ve Osmanlı Hükûmeti'nin dağılması halinde, millet topyekûn kendisini savunacak ve direnecektir. (Tüzük madde 2 ve 3; Bildiri, madde 3)
3 - İstanbul Hükûmeti vatanı koruma ve istiklâli elde etme gücünü gösteremediği takdirde, bu gayeyi gerçekleştirmek için geçici bir hükûmet kurulacaktır. Bu hükûmet üyeleri millî kongrece seçilecektir. Kongre toplanmamışsa bu seçimi Heyet-i Temsiliye (38) yapacaktır. (Tüzük, madde 4; Bildiri, madde 4)
4 - Kuva-yı Milliye'yi (39) tek kuvvet olarak tanımak ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır (Bildiri, madde 3).
5 - Hristiyan azınlıklara siyasî hâkimiyet ve sosyal dengemizi bozacak imtiyazlar verilemez (Bildiri, madde 4).
6 - Manda ve Himaye kabul olunamaz (Bildiri, madde 7).
7 - Millî Meclis'in derhal toplanmasını ve hükûmetin yaptığı işlerin Meclis tarafından kontrol edilmesini sağlamak içinçalışılacaktır (Bildiri, madde 8).
 

Facebook sayfamızı beğenin, takipte kalın...

Yorumlar