Koç Üniversitesi: 4+4+4 sisteminde meslek eğitimine erken yönlendirme başarısız olur

Koç Üniversitesi Sosyal Politika Merkezi (KOÇ-SPM), eğitimde 4+4+4 modeli olarak anılan kanun teklifinde, önerilen mesleki eğitime yönlendirme yaşının erkene alınmasının, öğrencilerin temel becerilerdeki başarıları ve toplumsal cinsiyet eşitliği açısından arzu edilen sonuçları vermeyeceğine dikkat çekti.

Kurultay

Koç Üni.'den 4+4+4 açıklaması

KOÇ-SPM, eğitimde 4+4+4 modeli olarak anılan "222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" üzerine görüşünü açıkladı. Kanun Teklifi'nde, önerilen mesleki eğitime yönlendirme yaşının erkene alınmasının, öğrencilerin temel becerilerdeki başarıları ve toplumsal cinsiyet eşitliği açısından arzu edilen sonuçları vermeyeceği bildirildi.

CİNSİYET EŞİTSİZLİKLERİNİ ARTIRMA TEHLİKESİ BARINDIRIYOR

KOÇ-SPM, eldeki bilimsel veriler ışığında yaptığı değerlendirmede, mesleki eğitime yönlendirmenin erken yaşa alınmasının doğuracağı sonuçları şu şekilde sıraladı:

"Türkiye'de meslek eğitiminin kalitesi ve bu eğitim sonrasında hem çalışma yaşamına hem yüksek eğitime geçiş alanlarında ciddi sorunlar olduğunu ortaya koyan birçok çalışma bulunmaktadır. Ancak, bu sorunların çözümünün yönlendirme-seçme yaşını öne almakla kolaylaşacağını gösteren herhangi bir bilimsel kanıt bulunmamaktadır. Aksine, var olan uluslararası bilimsel bulgular yönlendirme-seçme yaşını öne almanın bu sorunların çözümünü zorlaştıracağına, daha da önemlisi bu sorunları derinleştirici etkisi olacağına işaret etmektedir. Mesleki eğitime yönlendirme yaşının erkene alınması, mesleki eğitim alanında varolan toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini daha da arttırma tehlikesini barındırmaktadır. Türkiye'de mesleki eğitim sistemine daha genç bir nüfüs yükü bindirmek bir dizi yapısal sorunlar içeren meslek eğitiminde yapılması şart olan reformları da sekteye uğratacaktır."

Facebook sayfamızı beğenin, takipte kalın...

Yorumlar