Enflasyondan en çok onlar etkilendi

Mesleğe göre yıllık enflasyondan en çok etkilenenler ise yüzde 8.67 ile “hizmet ve satış elamanları” oldu.

Kurultay

Enflasyondan en çok onlar etkilendi

Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) tarafından hazırlanan Enflasyon ve Hayat Pahalılığı raporunun sonuçlarına göre TÜİK tarafından yüzde 8.05 olarak açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki yıllık artış, yevmiyeli olarak çalışanlar için yüzde 8.73, ücretlilerde yüzde 8.45 olarak gerçekleşti. Mesleğe göre yıllık enflasyondan en çok etkilenenler ise yüzde 8.67 ile "hizmet ve satış elamanları" oldu.

Enflasyondan en az etkilenenler ise yüzde 7.88 temel gelir kaynağı gayrimenkul kira geliri ve menkul kıymet faiz geliri olanlar olarak belirlendi. BİSAM tarafından farklı gruplara göre enflasyon verileri TÜİK Tüketim Harcamaları İstatistikleri ve TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi Harcama Gruplarına Göre Endeks Sonuçları kullanılarak hesaplanıyor.

BİSAM tarafından yapılan hesaplamaya göre AKP hükümetleri döneminde enflasyon çeşitli gelir ve tüketim grupları için farklı sonuçlar yaratıyor. Buna göre;

1) Temmuz 2003-Temmuz 2016 dönemleri arasında genel TÜFE yüzde 182 artış gösterirken bu oran düzenli ücretlilerde yüzde 199,

2) Yevmiyeli/Gündelik çalışanlar için yüzde 213,

3) Temel gelir kaynağı ücret ve yevmiye olanlar için yüzde 200,

4) Nüfusun en yoksul yüzde 20'lik kesimi için yüzde 209 oldu. En zengin yüzde 20'lik dilim için ise enflasyon yüzde 195 olarak gerçekleşti. Buna göre enflasyon yoksulu daha fazla vurdu.

BİSAM tarafından Ağustos 2003-Ağustos 2016 dönemlerine göre gizli yoksullaşma oranları da hesaplandı. Gizli yoksullaşma genel enflasyon rakamları ile farklı grupların enflasyonlarının arasındaki farktan kaynaklanan ve kayıtlara yansımayan yoksullaşma düzeyini ortaya koyuyor.

Buna göre son 13 yıllık dönemde (Ağustos 2003-Ağustos2016) gizli yoksulaşmayı en yoğun olarak yaşayanlar, işteki duruma göre yüzde 10 ile yevmiyeliler, mesleğe göre yüzde 9 ile Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar, temel gelir kaynağına göre yüzde 10.1 ile diğer transferlerle geçinenler, gelir gruplarına göre yüzde 9 ile en yoksul yüzde 20'lik gelir grubunda yer alanlar oldu.

Raporda enflasyondaki hareketlerin doğrudan doğruya alım gücüne etki eden bir role sahip olduğuna dikkat çekilerek, kişinin kendi yaptığı harcama kalemlerindeki fiyat artışları (enflasyonu) ile resmi Tüketici Fiyat Endeksi arasındaki farkın istatistiklere yansımayan bir yoksulluğa neden olduğu vurgulandı. Raporda şu önerilere yer verildi.

1) Ücret artışlarında dikkate alınacak ayrı bir endeks oluşturulmalıdır

2) Fiyatı sistematik olarak gerileyen teknolojik ürünler mal sepetinden çıkartılmalıdır.

3) Toplum tarafından yaygın olarak kullanılmadığı halde, yüksek değer taşıdığı için ciddi bir biçimde enflasyonu etkileyen ürünler mal sepetinde yer almamalıdır.

4) Her türlü subjektif müdahaleye açık olan yıllık sepet değişimi konusunda, sendikaların da onayının alınması sağlamalıdır.

5) İstatistik konseyinin kapsamı genişletilerek emek örgütlerinin katılımı ve denetimi sağlanmalıdır.

6) Hükümetin TÜİK'e müdahalesi anlamına gelecek yaklaşımlardan uzak durmaları sağlanmalıdır.

7) Enflasyon hesaplamasında yukarıda belirtilen unsurlardan kaynaklı yaşanan gelir kayıpları giderilmelidir.

Facebook sayfamızı beğenin, takipte kalın...

Yorumlar