Türkiye'deki Dünya Kültür Mirasları

Uluslararası önem taşıyan ve bu nedenle takdire ve korunmaya değer doğal oluşumlara, anıtlara ve sitlere ``Dünya Mirası´´ statüsü tanınmaktadır. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü`nün sorumluluğu altında yürüttüğü çalışmalar neticesinde bugüne kadar UNESCO Dünya Miras Listesi`ne 15 adet varlığımızın alınması sağlanmıştır. İşte o varlıklarımız

Hattuşa (Boğazköy) - Hitit Başkenti (Çorum); Hititler'in geç tunç çağı dömemindeki başkentidir. Çorum ili merkezinin 82 km güneybatısındaki günümüzdeki adıyla Boğazkale ilçesinde bulunmaktadır