Saka-Yakut Türkleri

Kendilerine Saka veya Saha diyen Kuzeydoğu Sibirya`da bilhassa Yakut (Saha) Cumhuriyeti`nde yaşarlar. Yüzölçümü bakımından eski Sovyetler Birliği`ndeki en büyük muhtar cumhuriyeti olup, 3.103.000 km.2`dir. Başkenti Yakutsk olan Yakutistan`ın genel nüfusu 1.094.005`tir.