Saka-Yakut Türkleri

Kendilerine Saka veya Saha diyen Kuzeydoğu Sibirya`da bilhassa Yakut (Saha) Cumhuriyeti`nde yaşarlar. Yüzölçümü bakımından eski Sovyetler Birliği`ndeki en büyük muhtar cumhuriyeti olup, 3.103.000 km.2`dir. Başkenti Yakutsk olan Yakutistan`ın genel nüfusu 1.094.005`tir.

Saha Türkçesi, Türk dilinin Uygur-Oğuz grubundandır.Şu an var olan Türk lehçelerinde Türkiye Türkçesi'ne benzemektedir.Saha dilinde şive farklılıkları oldukça azdır.