Saka-Yakut Türkleri

Kendilerine Saka veya Saha diyen Kuzeydoğu Sibirya`da bilhassa Yakut (Saha) Cumhuriyeti`nde yaşarlar. Yüzölçümü bakımından eski Sovyetler Birliği`ndeki en büyük muhtar cumhuriyeti olup, 3.103.000 km.2`dir. Başkenti Yakutsk olan Yakutistan`ın genel nüfusu 1.094.005`tir.

Eski Türk kültürünün izlerinin büyük oranda hissedildiği Yakut Türklerinin kültürü yöredeki öbür Türk topluluklarının kültürü ile büyük bir benzerlik gösterir.Yakut Türkleri eski Türk giyim ve yaşam tarzını bugüne kadar yaşatmayı başarmışlardır. Ayrıca Yakut Türkleri kış aylarında Ren geyiğinin derisinden hazırlanan ayakkabılar giymektedirler.